• Období propagace: Bez omezení
  • Propagační akce: 8 000 dolarů