• Peryòd pwomosyon: Pa gen limite
  • Pwomosyon: $8,000