• ໄລຍະເວລາສົ່ງເສີມ: ບໍ່ຈໍາກັດ
  • ໂປຣໂມຊັນ: $8,000