• Период на промоција: Не е ограничено
  • Промоции: 8.000 долари