• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгаарлалтгүй
  • Урамшуулал: 8000 доллар