• ပရိုမိုးရှင်းကာလ: အကန့်အသတ်မရှိ။
  • ဈေးရောင်း: $8,000