• Periudha e promovimit: Pa kufizuar
  • Promovimet: 8000 dollarë