• Период промоције: Нема ограничења
  • Промоције: 8,000 долара