• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่มีจำกัด
  • โปรโมชั่น: 8,000 ดอลลาร์