• Panahon ng Promosyon: Walang limitado
  • Mga promosyon: $8,000