• Rag'batlantirish davri: Cheklanmagan
  • Aktsiyalar: 8 000 dollar